INVESTIRAJ, UČI, PODIJELI!

U ove tri riječi se može sažeti SVE što radim, nazvaću to VIZIJOM brenda DraganMatijevic, a to je rezultat aktivnosti koje sam započeo u proljeće 2016. godine:
  • kroz aktivno učenje (investiranje u svoju glavu, pamet - znate kako se kaže, ako si platio za znanje, onda ćeš ga i primjeniti)
  • kroz primjenu naučenog i opredjeljenja da se svijet marketinga konstantno mijenja a naš posao je da postavljamo nove standarde, pri tome ostvarujući zadanje ciljeve kako timske tako i pojedinačne - možemo li to nazvati MISIJOM? i na kraju
  • prenosim svoje znanje na one koji su spremni da uče i prihvate jednostavnu viziju: INVESTIRAJ (u sebe), UČI (svakodnevno), PODUČAVAJ (sve koji to žele - upisani na listu)! To je PLAN akcije.