Bez obzira da li Vam je marketing vaša stalna i dodatna djelatnost, uvijek se desi da zatreba neki video sa Youtube ili Facebooka, zar ne?

Evo kako to uraditi a da ne morate plaćati i instalirati posebne softvere i dodatke za browsere:
Sajt na kome se vrši konverzija

Jednostavan način da saznate namjere svog potencijalnog saradnika jeste da mu postavljate pitanja. Ovaj set pitanja sam naučio, što od svoje mentorske linije, što od Eric Worre nedavno. Ona mi pomažu u svakodnevnim razgovorima sa potencijalnim saradnicima, nakon što odslušaju prezentaciju poslovne mogućnosti.

6 pitanja za zaključenje saradnika