Da, zaista je tako, koristite tzv. marketing sadržajem da privučete Vaše nove kupce.


Generalizovan pristup prodaji preko interneta