• Šta je marketing sadržajem?

 Link na kurs za mrežne marketare

...podrazumijeva kreiranje i dijeljenje besplatnog sadržaja sa ciljem da se privuku posjetioci i konvertuju u potencijalne kupce, a kasnije u kupce.


 • Zašto treba da ga koristite za izgradnju svog biznisa
 • Kako da odredite najrelevantniju publiku za svoj sadržaj
 • 4 tipa formata sadržaja i savjeti za kreiranje svakog od njih
 • Tipovi sadržaja i koji treba za šta da koristite
 • Šabloni za kreiranje naslova koji privlače pažnju
 • Kako da kreirate sadržaj koji ljudi žele da konzumiraju
 • Kako da kreirate sadržaj čak i ako ne želite da pišete ili snimate
 • Kako da povećate šanse da ljudi urade ono što želite, nakon što konzumiraju Vaš sadržaj
 • Kako da promovišete Vaš sadržaj, kako bi ga što više ljudi vidjelo
 • Kako da nikad ne ostanete bez ideja za sadržaj

  Pa to je bar jednostavno!
   

...odgovore dobijaju oni koji se upišu na listu! 

 ODMAH započni